Facebook`da

Samir Azizov və ƏbdülMuntəqim Muntəqimi

adlı istifadəçilər arasında

Kamal Heydəri barədə baş vermiş FİKİR MÜBADİLƏSİ

Bir müddət öncə bu yazışmanı "münazirə" adı ilə saytımıza yerləşdirmişdik. Tərəflərdən biri, yəni, Samir Əzizov bu yazışmanın saytımızda icazəsiz və "münazirə" adı ilə paylaşmağımızdan narazıçılıq etmişdi. Sonra isə digər tərəf olan ƏbdülMuntəqim adlı profilin sahibi də ondan icazə almadığımızı və bu səbəbdən yazının silinməsinin məsləhətli olduğunu yazmışdı. Düzdür, ikinci tərəf yazısının saytımızda paylaşılmasında bir problemin olmadığını da vurğulayıb. Biz də bu sözləri yazan hər iki tərəfə hörmət əlaməti olaraq yazını saytımızdan sildik. Sonradan isə tərəflərdən biri olan Samir Əzizovun müxtəlif yerlərdə Kamal Heydərini müdafiə edərək tərif etdiyini gördük.Halbuki, özü Kamal Heydəri barədə müəyyən məqamları hələ araşdırmadığını açıq-aşkar qeyd etmişdi. Bu səbəbdən həm bu yazını, həm də bundan sonra ümumidə paylaşılan və Kamal Heydərini müdafiə xarakterli hər hansı önəmli başqa yazıları da saytımızın yeni FACEBOOK bölümündə yerləşdirəcək və facebookda onlara verilmiş tutarlı cavabları da qeyd edəcəyik. Tutarlı cavab görmədikdə isə, özümüz cavab verməyə çalışacağıq

Samir Əzizovun və digər şəxslərin onların yazısını paylaşmaq üçün icazə almaq barədə olan fikirlərinə gəlincə  isə bildiririk ki, sosial şəbəkələrdə ümumi insanlar üçün yazılmış hansısa status və ya kommentin bizim saytda və ya digər yerlərdə paylaşılması üçün xüsusi icazəyə ehtiyac yoxdur. Bu nə qanunla, nə də şəriətlə qadağan edilməyib.

Samir Azizovun Kamal Heydərini tərif etdiyi nümunələrdən biri:

Əbdül-Muntəqim Muntəqim adlı istifadəçi ilə isə FİKİR MÜBADİLƏSİNİ yarımçıq qoyaraq hələ araşdırmağa ehtiyac duyduğunu deyir:


Baş vermiş FİKİR MÜBADİLƏSİNƏ gəlincə...

Qeyd : Şəffaflığı qorumaq üçün tərəflərin yazısını olduğu kimi copy-paste etmişik.


FİKİR MÜBADİLƏSİ aşağıda yerləşdirdiymiz video

İbrahim Əkbərov adlı istifadəçi tərəfindən paylaşıldıqdan sonra başlamışdır. 

Samir Azizov 

Seyyidin burada "hamısı" ifadəsi yoxdur. Bu bir. Əksəriyyətdən çox ifadəsi var. Bu kəsilmiş hissə "fiqhul mərə" - qadın fiqhi dərslərindən götürülüb. Seyyidin mümkündür qəsdi sırf qadınlarla bağlı rəvayətlərə şamil olsun. Mən bunu ən azı 14 dərsinə qulaq asmış adam kimi deyirəm. Bu dərslərdə sırf qadın məsələsi ilə bağlı hədis və rəvayətlər qeyd olunub. Ona görə bu tərcümə özü -ozliyundə fikir bildirmir.

 

Samir Azizov 

Buna rəddiyə vermək istəyənlər yaxşı olar ki, Seyyidin öz fikirlərini isbat etmək üçün gətirdiyi dəlillərə cavab versinlər. Yoxsa 2 dəq, 3 dəq ilə heç bir nəticə əldə olmayacaq. Bunu hər kəs edə bilər. Elm əhlinə yaraşan dəlil-sübut əsasında danışmaqdır.

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Burada ərəb dilindən az-maz biliyin olsa heydərinin bütün hədis irsimizin əksərindən də çoxunu qəsd etdiyini anlamağa kifayət edər. Üstəlik söhbətin özündə belə bu barədə bir neçə qərinə gətirmək olar:

Birinci tələbələri hədis irsinə girərkən ehtiyatlı olmağa çağırır. Deməli harda ehtiyatlı olmaq lazımdı? Hədis irsində!! Deyir ki, bu sizin vucudunuzun bir hissəsinə cevriləcək və hər şeyə hədis çərçivəsindən baxacaqsınız! Bəyəm ancaq qadınlar barədə hədisi deyir burda? Xeyr. Əlbəttə ki, hamısını!! 

Daha sonra deyir ki, əgər desən ki axı hədis Peyğəmbər və imam sözüdür?!! Burada qadınlar barədə oxuduğu hədisi demir!!! Çünki əvvəldə bütün hədislərlə başlayır və arxasıyca deyir ki, birdən razılaşmayıb desən ki, hədis Peyğəmbər və İmam sözüdü!! Qadınlar barədə olan hədis?? Əlbəttə xeyr, bütün hədislər. Niyə? Çünki bütün hədislərə baş vurarkən ehtiyatlı olmağa çağırır. Elə isə sırf qadınlar barədə olan hədisləri nəzərdə tutub axı bu Peyğəmbər və İmam sözüdür deyə irad etmək məntiqsizdir. Şübhəsiz bu sual da bütün hədislərə aiddir.

Bunun arxasıyca cənab Heydəri nə deyir?? Deyir ki, EY KAŞ Kİ SƏN DEYƏN KİMİ OLAYDI!!! Yəni ey kaş sən deyən kimi bütün hədislərmiz Peyğəmbər və İmam sözü olaydı.

Arxasıyca deyir bunların çoxu yəhudilərdəndi!! Daha sonra nə deyir?? Çoxu sözünü sizə hövzəyə və bəzi özünü ağıllı sayanlara ehtiram olaraq deyirəm. Əks halda əksərindən də çoxu belədir!! Ağanın bu ehtiramı ən böyük qərinədir ki bütün hədislərdən danışır..Yalnız qadınlar barədə olan hədislərdə bu qədər ehtiram etmək yersizdi. Daha sonra deyir və bu qadınlar barədə olan hədislər bu dediymin bariz nümunəsidir!!! Deməli bütün hədislərdən söhbət gedir və qadınlar barədə olan hədis bu dediymə nümunədir sadəcə.... 

Bunu anlamaq bu qədər çətindi??? 

Ümumiyyətlə Heydəridən bu cür sözlər eşitmək qəribə deyil. Mən şəxsən onun 40 dan çox muhazirəsinə əvvəldən ta axıra kimi qulaq asmış bir şəxs kimi bunu deyirəm!!

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Digər bir qərinədə budur ki, bəli heydəri bütün hədislər yəhudidəndir demir ƏKSƏRİNDƏN DƏ ÇOXU belədir deyir. Axırda isə BİR DƏNƏ BELƏ qadınlar barədə olan hədisin Quranla uyğun olanını tapa bilməzsiniz deyir. Əgər əvvəldən məqsədi yalnız qadınlar barədə olan hədislər olsaydı elə əvvəldən hamısı deyərdi. Çünki ağanın nəzəri budur ki qadınları pisləyən bütün hədislər uydurmadır çünki heç biri Quranla uyğun deyil. Ama bütün hədis irsi barədə danışarkən əksərindən də çoxu deyir hamısı demir. Deməli əvvəldə dediyi yalnız qadınlar barədə olan hədislərə aid deyil!!

 

Samir Azizov 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi, bir zəhmət olmasa çox xahiş edirəm. Bu qoyacağım linkin 10:50 dən etibarən Nəhcül Bəlağə barədə dediklərini tərcümə et. Amma çox xahiş edirəm. Çünkü bu kəsilmiş dərsin özü də eyni qadınlar barədə olan dərsdəndir. Sonra ümumi gəldiyin nəticəni bəyan et!-

https://youtu.be/S7jU_0d7AAE

 

Samir Azizov 

Əgər bu şəxs tamamən Şiə hədis irsinin İsrailiyyatdan əmələ gəlməsini deyirsə Nəhcül Bəlağə barədə (sənəd və mətn səhihliyi) dedikləri nəyin nəsidir? Onu kəsib atırsınız bunu da deyin tamam olsun.

 

Samir Azizov 

https://youtu.be/fO_2n02Ok8g-

Bu parçanın adı "Şiə məktəbində hədisin qəbul olunma qaydaları"dır. İmkan olsa bunu da tərcümə edin.

 

Samir Azizov 

Seyyidə atılan iftiranin Seyyid tərəfindən cavabı-İmam Mehdi barədə 

https://youtu.be/QVy0gKxnXvw

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Samir Azizov, Əvvəla istərdim bunu qeyd edim ki, mən sənin xahişini nəzərə aldım və oturub atdıqlarına baxdım, sonra cavab verməyə başladım. Amma mən də səndən əvvəlcə bir xahiş edim, əgər insaflı insansansa və doğurdan da Kamal Heydərinin kor-koranə ardınca düşüb onun təəssübkeşliyini çəkən deyilsənsə, o zaman bu bəhsi axıra kimi davam etdirək və axırda insafla nəticəni hamıya elan edərsən. Düzü mən sənin xahişini yerə salmadığım üçün sənin də mənim xahişimi yerə salmayacağını və insafla məsələ barədə bəhs edib axırda nəticəni elan edəcəyini düşünürəm. Allahdan bu barədə həm sənin üçün, həm də özüm üçün doğru yolu göstərməsini və məxsusi köməkliyini bizdən əsirgəməməsini diləyib dediklərinə cavab verməyə başlayıram:

 

Birincisi, yuxarıda Kamal Heydərinin açıq-aşkar söhbəti atılıb. O sözü dediyi dərs də məlumdur. Sözü də ortadadır. Niyə yenə inadla onun bu sözünü müdafiə etməyə çalışırsan anlamıram. Amma insafla həmin sözlərinə baxsan sənə hər şey məlum olar. Atdığın videoya cavab verməmişdən əvvəl səndən bir söz soruşum. Məlum olur ki, Kamal Heydərinin dərslərinə çox qulaq asmısan. İnsafla özün cavab ver görək onun məbnasından başa düşülən mətləb nədir? Sən onun dərslərinə qulaq asmısansa, indiyə kimi onun hədislərə münasibətinin necə olduğunu bilmirsən? Öz gəldiyin nəticəni qeyd elə görək neçə faiz şiə hədislərini Məsumların sözü bilir?

 

İkincisi, inşallah hüsnü-zənn edərək deyirəm ki, deyəsən göndərdiyin (https://www.youtube.com/watch?v=S7jU_0d7AAE&feature=youtu.be ) videonu ya sənə kimsə göndərib, sırf həmin dəqiqələri işarə edib və sən də bu videoya tam baxmadan bunu burada mənim üçün yerləşdirmisən, ya da bu videonu tam anlamayıb ancaq dediyin hissəni anlamısan. Təbii ki, bu hüsnü-zəndən gələn nəticədir. Əks halda gərək səni “burada insanları aldatmaq istəyən” bir şəxs kimi vəsf edim. Amma gördüyüm qədəri ilə elə birinə oxşamırsan. Ona görə də sırf hüsnü-zəndən gəldiyim nəticələrin birini seçmək zorundayam. Videoya cavaba gəlincə. 

Əzizim, bu videoda Kamal Heydəri nədən danışır? Nəyi isbat etmək istəyir? Əgər baxmamısansa ilk 10 dəqiqəni qısa da olsa izah etməyə çalışım. Bu adam burada bunu isbat etməyə çalışır ki, şiə hədisləri israiliyyatdandır (yəhudilərdən keşmədir). Buna misal vurmaq üçün qadın barədə gəlmiş hədisləri qeyd edir. Bu hədislərin hamısını 2-ci dəqiqədə özü aşkar şəkildə İSRAİLİYYATadlandırır. Sonra bu İsrailiyyatdan olan hədislərə misal vuranda şiə yanında əlavə hədislərlə ən mötəbər şəkildə isbat olmuş kitablardan birindən yəni Nəhcül-bəlağədən başlayır. Bununla demək istəyir ki, yəni sizin ən mötəbər saydığınız kitab belə israiliyyatla doludur. Necə ki, bu mövzunu uzadır hətta 5-ci dəqiqədə açıq-aşkar şiə yanında mötəbər sənədlərlə sübut olmuş Nəhcül-bəlağədən hədis gətirir və bu hədisləri 5-ci dəqiqədə aşkar şəkildə “Həzrət Əliyə nisbət verilmiş” israiliyyat adlandırır. Hətta ardınca bütün Nəhcül-bəlağəyə şərh verənləri “bu sözlərin həzrət Əlidən çıxmasına şəkk etməməklərini” və “bu hədislərin vəhydən gəlməsini” deməklərini qınayır. Arxasınca alimlərə də qəşəng töhmətlər vurur. Baxsanız və alimlərin sözlərini özünüz araşdırsanız necə həqiqətdən kənar danışdığını görəcəksiniz.

Amma hər bir halda gələk sənin dediyin sözə. Bu adam əvvəlcədən alimləri və dini iki hissəyə bölür və deyir ki, bir var Quran mədəniyyətinə malik olan alimlər, bir də var hədis mədəiyyətinə malik olan alimlər. Təbii ki, ikinci dəstəni pisləyir. Özünü də birinci dəstədən sayır. Sonra hədislərimizdə israiliyyatı sübut etmək üçün keçir Nəhcül-bəlağəyə və deyir ki, mən bunu (yəni hədislərin israiliyyat olmasını və Quranla müxalif olmasını) sübut etmək üçün Nəhcül-bəlağədən o tərəfə keçməyəcəyəm. Bu şəxs bu bəhslərində hədislərin uydurma olmasına misal babından qadını pisləyən hədislər barədə danışır və onların Quranla ziddiyyyət təşkil etdiyini deyir. Sonra deyir ki, bu hədislərin (qadını pisləyən hədislərin) ən çoxu və ən mühüm hissəsi Həzrət Əliyə nisbət verilənlərdir. Özü də deyir ki, sırf bu məsələ Nəhcül-bəlağədə ONLARLA YERDƏ GƏLMİŞDİR. 

indi bütün bunlarla gələk sırf sizin dediyiniz 10-cu dəqiqədən olan hissəyə. Kamal Heydəri deyir:

“Sabah kimsə durub deməsin ki, Nəhcül-bəlağənin sənədi və səhihliyi sabit olmayıb. Əbədən. Bu sözü deyənin bu qövmün (yəni hədisləri əsas götürən alimlərin) məbnasından xəbəri yoxdur. (Çünki onların məbnasına əsasən) Nəhcül-bəlağənin sənədləri bir çox kitablarda mövcuddur və oradakı sözlərə Əhli-beytdən çıxmasına xatircəmlik olan bir çox hədislərdən şahid gətirmək olar.”

 

Səni Allaha and verirəm, bu video və orada deyilənlər sənin dediyin mətləbi təsdiqləyir? Yoxsa elə burada yuxarıda İbrahim qardaşın yerləşdirdiyivə elə Kamal Heydərinin özünün sırf bu bəhslərin nəticəsi olaraq qeyd etdiyi “şiə hədislərinin çoxu, nəinki çoxu əksəri, hətta nəinki əksəri...” –dediyi sözündən nəyi demək istəməsini təsdiqləyir? Bu adam Nəhcül-bəlağəyə “mötəbər və Əhli-beytdən gəlməsinə xatircəmlik hasil olan hədislərlə təsdiqlənmiş” deyəndə öz nəzərini demir. Elə sırf öz sözündə aşkar dediyi kimi “bu qövmün məbnası” əsasında deyir. Yəni demək istəyir ki, sabah kimsə hədisləri müdafiə edən çıxıb deməsin ki, Nəhcül-bəlağənin sənədi zəifdir oradan niyə dəlil gətirirsən. Çünki bu sözü deyən şəxs hədis qəbul edən alimlərin məbnasını bilmir. Çünki onların məbnasına görə Nəhcül-bəlağənin həm sənədi var, həm də Əhıli-beytən çıxmasına əmin olduqları hədislərlə dəstəklənib. 

 

Bu videonu necə dəlil olaraq gətirməyin mənə çox qəribə gəlir. Axı videonun ilk 10 dəqiqəsinə özün qulaq assaydın məsələ sənə tam aydın olacaqdı. Bu adam demək istəyir ki, ey şiələr sizin ən mötəbər hesab etdiyiniz hədis kitablarından olan Nəhcül-bəlağə belə israiliyyatla (yəhudidən keçmə hədislərlə) doludur.

 

Bir daha xahiş edirəm ki, insafı kənara qoymadan bəhsi davam etdir və axırda da insafla nəticəyə gəl və nəticəni bəyan et.

Digər videolara da altda cavab yazacağam...

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Samir Azizov, 2ci atdığın video barədə...

Mənə 6 il bundan əvvəl Kamal Heydərinin çıxışını göstərirsən. Əzizim, deyəsən sənin Kamal Heydəridən xəbərin yoxdu. Bu adam bir il əvvəl dediklərini inkar edən biridir. Bir il əvvəl dediyini bu gün özü vurur. Buna neçə dənə misal göstərəcəyəm sənə:

1) https://www.youtube.com/watch?v=a5NkxSzY63w

Elə burada ir il əvvəl deyir ki, mən şiə hədislərinin çoxu demişəm, “əksər” deməmişəm. Bu mənə qarşı olan iftiradır. Halbuki bir il sonra özü “əksər” deyir. 

2) https://www.youtube.com/watch?v=p-qup5y8Xhs

Burada Kamal Heydəri şiə fəqihlərini qınayır və deyir ki, şiə fəqihləri bir yandan deyirlər ki, kafirlərlə danışıq aparaq, bir yandan isə öz risalələrində kafiri it və donuzla yanaşı nəcislər bölməsində qeyd edirlər.

Lakin unudub ki, elə özü öz risaləsində 1-ci cild, 211-ci səhifədə kafiri it və donuzla yanaşı nəcislər bölümündə qeyd edib.

Müraciət et:

http://archive.alhaydari.com/ebook/ar/fatava_j1.pdf

İnan bu ikisi ancaq qısa bir nümunələrdir. İsəsən elə internetdə axtarış verməklə nə qədər nümunəni də özün əlavə edə bilərsən bura. Sadəcə insafla axtarış aparmaq lazımdır. Heç bir təəssübkeşlik olmadan. 

Amma bu videoya başqa bir cavab da verim. Məgər videoda bu şəxs nəsə təzə söz deyir? Bu şəxs bu hədisdən istifadə edərək deyir ki, Qurani-kərimlə müxalif olan hədis uydurmadır. Sonra da bu biri iddialarında açıq-aşkar şiə hədislərinin “çoxunun, nəinki çoxunun əksərinin, hətta nəinki əksərinin...” Quranla müxalif olduğunu deyir. Axı bu sözü elə yuxarıda göndəridiyin bir qadına aid olan hədislər barədə danışarkən azı 5-6 dəfə təkrar edir. Guya indi bu hədisi burada dəlil göstərməklə onun hədislərimiz barədə fikrinin yaxşı olması nəticəsi çıxır? 

Yenə də xatırladıram ki, xahiş olunur mövzunun insafla tam axıra kimi davam etdirək. Axırda da nəticəni hamıya çəkinmədən etiraf edək.

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Samir Azizov, Üçüncü atdığın videoya isə cavabım budur: 

Bu videonun başlığına yazdığın cümlə diqqətimi çəkdi: “Seyyidə atılan iftiranin Seyyid tərəfindən cavabı-İmam Mehdi barədə” Sən demə Kamal Heydəriyə iftira atılıbmış. Bizim xəbərimiz olmayıb. Əzizim, deyəsən Kamalın o söhbətini tam anlamamısan. Ya da ona tutulan ən əsaslı iradı anlamamısan. Kamal Heydəri orada deyir ki, Seyyid Xoyi mənhəcinə əsasən İmam Zamanın dünyaya gəlməsi isbat olunmayıb. Burada Heydəriyə tutulan ən böyük irad onun Seyyid Xoyiyə və onun mənhəcinə iftira atmasıdır. Yəni burada Kamal heydəriyə iftira atmayıblar. Sırf Kamal Heydəri özü Seyyid Xoyiyə və onun mənhəcinə iftira atıb. Təsəvvür elə Seyyid Xoyinin adını çəkir, onun mənhəcinə hansısa mətləbi nisbət verir. Amma onun heç bir kitabına bu mövzuda istinad etmir. Gedir hovzədə mənhəcləri qəbul olunmayan Behbudinin və Muhsininin mənhəclərini dəlil gətirir. O zaman niyə irad da Seyyid Xoyi deyirdi? Elə Behbudinin və ya Muhsininin adını çəkərdidə. Deməli dərd başqa dərddi. Dərd Seyyid Xoyini vurmaq dərdidi. Kim ona icazə verib ki, belə bir şübhəni iftira atmaqla camaatın arasına salsın? Əvvəla Seyyid Xoyinin mənhəcinə əsasən tam sabit olur. Uzaq başı deyə bilər ki, mən qəbul etmirəm. Amma Seyyid Xoyinin mənhəcinə əsasən sabit olmadığını demək iftira deyilmi? Ayətullah Baqir İrəvani də buna cavab verib. Hələ Kamalı müdafiə edənlər arsız-arsız durub Ayətullah Baqir İrəvanini Kamal Heydəriyə iftira atmaqda günahlandırırlar. 

Düzü Heydərinin bu iddiasına cavab verənlər çox olub. Şeyx Ali Muhsin, Şeyx Ali Sunbul Qatifi, Seyyid Haşim Haşimi və s. hamısı da isbat edir ki, bu adam Seyyid Xoyiyə və onun mənhəcinə iftira atır. Hətta Azərbaycan dilində də buna cavab verilib. Yadımda olan qədəri ilə elə İbrahim qardaşın verlişində Nəcəfdə oxuyan Kərbəlayi Fəqan qardaşımız da verlişlərinin birində bu məzmunda olan irada cavab verib. 

Məncə hər hansısa bir mövzuda bir söz deməmiş mövzunu tam düşünərək araşdırmaq, heç olmasa bir iki böyük alimin rəddiyyəsinə insafla qulaq asmaq faydalı olar. Ən azından adam bilmədən başqalarına “iftira atır” deməklə iftira atmış olmaz.

Yenə də xatırladırıam ki, xahiş edirəm mövzunu axıra kimi davam etdirək. İnsafla bir nəticəyə gələk sonra ümum camaata nəticəni etiraf edərik.

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Yuxarıdakı rəylərinizin birində deyirsiz ki, “Alim və müctəhidlərin sözü mənim üçün bu məsələdə niyə əsas olmalıdır? Məgər burada nəsə dəlil gətirilib. Ya bu təqlidi bir məsələdir təqlid edim. Boynumda vəzifə olmayan bir vəzifəni qəbul etməmək niyə təəssübkeşlik sayılsın ki.” Soruşmaq ayıb olmasın, üç sual verəcəyəm. Xahiş edirəm üçünə də cavab verəsiniz:

Fiqhdə müctəhid olmadığımız halda təqlid etməli olduğumuzu qəbul edirsinizmi?

Siz özünüz fiqhdə müctəhidsiniz ya müqəllid?

Fiqhin qısa tərifini deyərdiniz ki, ən azından haralara şamil olduğunu bilək. Qısası fiqhin tərifini qeyd edə bilərsinizmi?

 

Samir Azizov 

Mənim xahişimi nəzərə alıb bu videolara nəzər yetirdiyin üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Çəkdiyin zəhmətə, əziyyətə görə Allah sənə əcr versin. Əvvəlcə öz mövqeyimi bildirim ki, barəmdə yanlış anlaşılma olmasın. Mən burada Seyyid Kamal Heydərinin hər cümləsini, ifadəsinin müdafiəçisi qismində deyiləm. Sadəcə müəyyən fikirləri barədə öz mülahizələrimi bildirdim. Buna görə də “bəhsi aparmaq”, “sona qədər davam etmək”, “hamıya elan etmək” kimi məsələləri şəxsim adına yersiz hesab edirəm. O zaman bu xahişi məqsədəuyğun hesab etmək olardı ki, ortada hərfən müdafiə mövqeyi olardı. Buna görə məni üzürlü bilin. 

1-Ola bilər ki, mənim burada bəzi məqamlarda səhv anlayışım olub. Bunu bəhs, müzakirə üçün deyil sadəcə bilmək xatirinə soruşuram. Mən sizi tag etdiyim videonu (fiqhul mərə`-15) özüm şəxsən dinləmişəm və barəsində danışılan mövzu eyni (“bizim rəvayətlərin əksəri, nəinki əksəri” parçası) dərsdən götürülmüş hissədir. Seyyidin hədislərə olan münasibəti mənə məlumdur. Mənə əvvəlki yazılarınızdan da məlum oldu ki, siz də dinləmisiniz bu üslub sizə də məlumdur. Anladığım qədərilə siz elm tələbəsisiniz və profil olaraq kim olduğunuz anlaşılmasa da yazı üslubunuz mənə sizi müəyyən qədər tanıtdırır. Burası elə önəmli deyil. Bir elm sahibi olaraq mənim qardaş tövsiyəm bu olardı ki, Seyyidin bu dərslərinə görə siz də silsilə dərslər ərsəyə gətirib dəlillərlə elmi rəddiyə hazırlayardınız. Təbii ki, bu mənim nəzərimdə daha məqsədəuyğun olardı. Bunun iddianızın haqlı və haqsız olmasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə öz fikrimi dilə gətirdim. Nə isə keçək mətləbə. 

Seyyidin Quranmərkəzli mənhəcinin olmasını, hədisləri də Qurandan əldə etdiyi qaydalara görə təhlil edib qəbu etmədiyi, bu üzdən də xeyli sayda hədisləri qəbul etmədiyi aşkar məsələdir. Buna etiraz edən yoxdur ki. Bu “aləl məbna”b ir məsələdir. Bundan başqa da onun məsələsi sırf məsumun söğzünü qəbul etməmək deyil, məsum adına deyilən amma qaydalara zidd olan məsələlərdir. Özünün də dediyi kimi hər kəs öz əlində olan dəlillər qədər məsuldur. Burası ilə də işim yoxdur. 

2-Etdiyiniz hüsni zənn üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Özüm bu barədə fikir bildirim ki, öz zənninizdə düzəliş edəsiniz. Mən Seyyidin fiqhul mərə`-sindən 14 dərsi dinləmişdim. Təxmin edirdim ki, İbrahim qardaşın yerləşdirdiyi dərs də burdandır amma sırf hansındandır bilmirdim. 15-ci dərsi dinlədim və nəhayət sonlarına çatanda məlum oldu ki, sən demə elə bu hissə 15-ci dərsdə imiş. 

Keçək ən əsas mətləbə. Qoyulan videoparçadan belə məlum olur ki, Seyyid bütün Şiə mənbələrində olan rəvayətləri İsarliyyatdan qayaqlandığını bildirir. Əgər belə deyilsə lütfən yanlışımı bildirin və mənə izah edin. Mən önfərziyyə olaraq belə qəbul edib suallarıma başlayıram. Əgər belədirsə o zaman gərək Seyyid öz Quranmərkəzli bir mövzunu bəhs edirsə gərək heç bir rəvayətə, hədisə istinad etməyəcəksə siz deyən, edəcəksə mən deyən olacaq. Məncə bu çox böyük bir iddiadır. Bunun üçün də bəzi dərslərdən hissələri göndərməyim başadüşüləndir. Mənim sizə göndərdiyim dərsdə əsas məqsədim sizin o dərsin o hissəsini dinləməyiniz olub. Orada mən dediklərim barədə bir neçə məsələ olub. İstəyirəm bunu da mənə izah edəsiniz. İddia etmirəm ki, Seyyid Nəhcül Bəlağəni tam olaraq səhih bilir. Ola ilər ki, fikrimdən bu sıhv anlaşılsın. Seyyidin bu qövmün məbnasına görə səhih kitabdır deməsini də qəbul edirəm amma BUNLAR O DEMƏK DEYİL Kİ, SEYYİD NƏHCÜL BƏLAĞƏNİ KÜLLƏN QEYRİ- MÖTƏBƏR BİLİR. Bilirsə buna dəlil gətirərsiniz mənim üçün də sabit olar. Dediyimə dəlil olaraq Seyyidin dediyim dərsində olan bu hissəsidir. ərəbcəsini atıram bir baxın. 

أنا اعتني بالتراث الشيعي لأني انتمي إلى هذا التراث فلابد أن أدافع، إذا فيه نقص وعيب من لابد أن يصحح هذا النقص والعيب؟ أعطيه بيد اعداء المدرسة؟ أو من داخل المدرسة لابد أن يصحح أي منهما؟ إذا تعطى هذه النواقص والعيوب والإشكالات بيد اعداء المدرسة يخربون البيت على رؤوسنا لابد نحن نصحح هذا التراث نحن أولى بتصحيح هذا التراث ولهذا تجدون أيضاً أؤكد على موروثنا الروائي هذا ليس معناه كما يقال إثبات شيء لا ينفي ما عدا ليس معناه تراث أهل السنة اصح من تراثنا بل اشد واسوأ بألف مرة من تراثنا وذكرت له مصاديق كثيرة فيما سبق.

 

Seyyid bu atdığım hissədən də məlum olur ki, əlimizdə olan məsdərlərin, hədis irsinin səhihləşdirilməsinin tərəfdarıdır. Buna bir izah gətirərdiniz zəhmət olmasa. Bu ifadədə küllən rədd etmək yoxsa hansısa hissənin təshih olunması qeyd olunub?

 

Samir Azizov 

1. Müctəhid olmadığımız halda boynumuzda olan müctəhidə qətlid etməkdir. 2. Mən özüm hal-hazırda müqəllidəm. 3. "العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة لتحصيل السعادة الأخرويّة" - Fiqhin tərifini də bu qeyd etdiyim kimi bilirəm. Fəqih ya müctəhidə edilən təqlidi şəri, əməli hökmlərdə olduğunu bilirəm. Elə deyilsə bir zəhmət qeyd edin biz də yanlışımızı düzəldək.

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Samir Azizov, Düzü bu qədər vaxtımı sənin atdığın videolara və suallara sərf etdiyimi gördüyün halda və israrla səndən qardaş kimi xahiş etdiyim bir məsələni – yəni bəhsi axıra kimi aparıb, insafla nəticəyə gəlib sonra həmin nəticəni ümum insanlara təqdim etməyi rədd edəcəyini gözləməzdim. Ən azından sırf bu atdığın videolar barədə və burada Kamalı müdafiə etdiyin miqdar barədə bəhsi axıra kimi davam etdirib sonra insafla gəldiyimiz nəticəni insanlara bəyan etməkdə türklər demişkən heç bir sakınca yoxdur. Niyə belə tez bu xahişi yerə salmağınızı anlamadım. Amma yenə də bir daha xahiş edirəm ki, bəhsi elə sırf burada müdafiə etdiyin şəkildə axıra kimi davam etdirək və nəticəni insanlara ən azından elə burada son kommentdə bəyan edək. Yenə də ixtiyar sənindir. Mən sadəcə səni qardaş bildiyim üçün və həqiqətin axtarışı üçün burada yazışdığımız üçün bu xahişi etdim və YENƏ DƏ İSRARLA ÖZ XAHİŞİMİ TƏKRAR EDİB BU BƏHSİ SONA QƏDƏR İNSAFLA APARIB SONRA GƏLDİYİMİZ NƏTİCƏNİ İNSANLARA BƏYAN ETMƏYƏ DƏVƏT EDİRƏM.

 

Keçək mətləbə. Qeyd etdiyin kimi mən özüm Kamal Heydərini çoxdan izləmişəm və izləyirəm də. Onun azğın fikirləri ilə və etdiyi hiylələrlə çoxdan tanışam. Əlhədulillah ki, illər öncə hələ Suriya biz tələbələrin üzünə bağlanmamışdan öncə (yəni orada müharibə düşməmişdən qabaq) mən Kamal Heydəriyə qulaq asmışam. Elə ilk illərdəcə gəldiyim nəticə onun yalan üzərində bəhsini aparmasıdır. Buna dəlillər də çoxdur. Amma şükr olsun Allaha ki, artıq bu məsələ elə həddə çatdı ki, əksər alimlərimiz onun barədə mənfi fikirlərini ortaya qoydular. 

 

Hər bir halda keçək hələki cavab verdiyin birinci məsələyə, deyirsən ki, Seyyid “Quranmərkəzlidir” bu yolun əsasını Əllamə Təbatəbai qoyub filan. Əziz qardaş, Kamal Heydərinin özünə bəraət qazandırmaq üçün uydurduğu pafoslu çıxışlarından gəldiyimiz nəticəni bura qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu dəqiqə hansı müsəlman çıxıb deyir ki, mən Quranı qəbul etmirəm və ya mən Peyğəmbərin sözünü qəbul etmirəm. Bütün əqidəsizlər öz etdiyi əqidəsizliyə əqidə donu geyindirməyə çalışır. Ən maraqlısı isə bu “əla məbnaidir” deməyinizdir. Belə çıxır vahhabi də düz deyirdə. Axı o da Peyğəmbərin və İmamların sözlərini inkar etmədiyini, yalnız onların adından “şiələr tərəfindən hədis adı altında atılmış iftiraları” inkar etdiklərini deyirlər. Məgər vahhabi durub deyir ki, mən Peyğəmbəri qəbul etmirəm? Yoxsa Peyğəmbərin sözünü qəbul etmirəm deyir? Vahhabi durub çıxış edəndə deyir ki, Peyğəmbər və ailəsini qəbul edirəm, amma onların hədisləri şiələrin uydurduqları iftiralardır. İndi buna niyə “əla məbnaidir” deməyək? Kamal Heydəriyə olar, amma vahhabilərə olmaz? Axı vahhabilər də özlərinə görə Peyğəmbər və İmamların hədislərini inkar etdikdə sənin sözünlə desək sırf “məsum adına deyilən amma qaydalara zidd olan məsələlərdir” Ortada fərqləri nədir ki? Daha sonra sözünə davam edib deyirsən: “Özünün də dediyi kimi hər kəs öz əlində olan dəlillər qədər məsuldur.” Özün bu sözü qəbul edərkən özünə sual vermirsənmi ki, vahhabilərin də özlərinə görə dəlilləri var. Kamal Heydərini bu sözləri ilə Əhli-beytin həqiqi şiəsi və tərəfdarı sayırıqsa, zaman vahhabiləri niyə Əhli-beytin həqiqi şiəsi və tərəfdarı saymırıq?

 

Sonra deyirsən ki, bu Quranmərkəzliyi Əllamə Təbətəbai gətiri filan. Əvvəla Kamal Heydəri özü deyir ki, Əllamə Təbətəbainin “Əl-Mizanı” İsrailiyyatla doludur. Bunu neçə yerdə deyib. Birini atıram sənin üçün: https://www.youtube.com/watch?v=X2YRCttKERA

 

Hətta Əllamə Təbətəbaini təfsir edərkən tətbiqdə Quranmərkəzli olmamaqda ittiham edir. Yəni özü də qəbul edir ki, Əllamə ilə eyni mənhəcdə deyil. Elə biri “Əl-mizan”-ı oxusa və ya hədis təfsiri olan “Təfsiru-Nuril-səqəleyn”, “Təfsiru-Qummi”, “Təfsiru-Əyyaşi” barədə Əllamə Təbətəbainin sözlərini oxusa bunların mənhəclərinin yerlə göy arası qədər fərqin olduğunu görəcəklər. 

 

Bundan əlavə bunu da qeyd edim ki, Quranı-Quranla təfsiri ilk deyənlərdən biri İbn Teymiyyədir və bunu Quranın ən gözəl təfsiri adlandırır və deyir ki, “Quranın təfsir yollarından ən düzgünü Quranın Quranla təfsiridir. Əgər bu alınmasa o zaman sünnəyə müraciət et.” Mənbəsi: http://shamela.ws/browse.php/book-21521/page-147#page-123

 

İndi sənin sözündən belə çıxır ki, İbn Teymiyyə də Quranmərkəzlidir? Axı ilk olaraq Quranın Quranla təfsirini deyənlərdəndir. Özü də Kamal Heydəridən qat-qat əvvəl deyib. Uzağı cavab da deyə bilərsən ki, düzdü ibn Teymiyyə bu yolu deyib amma tətbiqdə səhv edib. Elə o zaman cavbından tutub biz də eyni sözü sənə qaytaracağıq. Kamal Heydəri də İbn Teymiyyə kimi ancaq iddia edib. İkisi də sənin dilinlə desək “Quranmərkəzlidir”. Lakin sırf özlərinin başa düşdüyü səviyyədə təfsir ediblər deyə ikisi də şiəlikdən xaricdir. Biz də Quranın Quranla təfsirini ən gözəl metod bilirik. Amma ancaq Əhli-beytin öyrətdiyi tərzdə. Odur ki, Kamal heydərinin boş iddiadan başqa bir şey olmayan sözlərini onun tərifi üçün istifadə etməsən yaxşıdır.

 

Sonra keçək ikinci olaraq qeyd etdiyin cavaba, özün deyirsən ki, elə dərsinin axırında dediyi sözlərdən məlum olur ki, şiə hədisləri israiliyyatdır. Sonra bu məlum olanı fərziyyələrlə qeyri-məlum etmək istəyirsən. Deyirsən ki, əgər bunu demək istəyirsə, “gərək Quranmərkəzli bəhsində heç rəvayətə istinad etməsin.” Bu nəticəni hardan çıxartdın? İndi bizim böyüklər sünnü hədislərini və onların hədis kitablarını qəbul etmirlər. Hansısa bir mövzuda sünnü hədislərindən bizim dediklərimizlə nəsə uyğun gəlsə, onların kitabından da “baxın biz deyəni deyirlər” deyiriksə, o zaman onların hədislərini az da osla qəbul etdiyimiz mənası çıxır?

 

Bu adam hədis irsimizi açıq-aşkar yəhudi və atəşpərəst adlandırır. Çünki onlardan nəql olunduğunu deyir. İndi bunun güclə boynuna qoymağa çalışırsız ki, yox bu elə demək istəmir. Səni Allaha and verirəm sırf bu sözümə cavab ver: Məgər keçən ilə qədər həm Kamal Heydəri, həm də onu müdafiə edən sizlər onun 5-6 il əvvəl dediyi sözə bəraət qazandırmırdınız ki, Kamal Heydəri “çox” deyib “əksər” eməyib. “Çox” da ərəb dilində 3-dən çoxa deyilir. Ən azı hədislərimizdə niujeli 3 dənə uydurma hədis yoxdur? Həm Kamal Heydəri həm də onu müdafiə edən sizlər bu sözləri deyirdiz. İndi nə oldu? Axı özü açıq-aşkar “nəinki çox, əksər, hətta nəinki əksər” deyib. Niyə indi müdafiə üçün tam başqa cəbhə tutursuz? Ən azı burada əksərdən də çoxunu yəhudi, atəşpərəstlərin uydurmaları adlandırıb. Indi durub müdafiə üçün deyirsiz ki, hamısını deməyibki? Halbuki görəsən “əksər”-dən sonra nə gəlir? Hamısı gəlmirmi? Lap tutalım hamısı gəlmir, yəni ən hədis irsimizin əksərdən çoxunun Kəb Əhbardan, yəhudidən, xristiandan, hətta atəşpərəstlərdən gəldiyini deməyin problemi yoxdur? Axı necə olur dünənə qədər məhs sizlər vahhabilərin “şiəlik atəşpərəstlikdən və yəhudidən keçib” deməsini topa tuturduz, onları bu sözə görə düşmən bilirdiz. Amma Kamal Heydəri deyəndə olur islahatçı? “SİZƏ NƏ OLUB? NECƏ HÖKM EDİRSİZ?” (Saffat, 154) Axı vahhabi də şiəlik yəhudi və atəşpərəstlərdən keçib dedikdə sırf onun hədislərini nəzərə alırdı.Çünki Quran üçün bu sözü deyə bilməzdi. Qalırdı təkcə hədislərimiz. Sırf hədislər üçün bu sözü deyirdi. Özü də hədislər üçün də 100 faizliyinə demirdi. Çünki ən azından 5 dəfə namazın olduğunu, sübhün 2 rükət, Şamın 3 rükət, orucun hamı tərəfindən qəbul olunan hökmlərini, Allahın təkliyini, Peyğəmbərin peyğəmbərliyini və s. kimi hamı tərəfindən qəbul olunan hədislərimiz üçün “yəhudidən və atəşpərəstdən keçib” demirdi. Sırf şiə hədislərinin əksəriyyətindən də çoxunun yəhudi və atəşpərəstdən keçdiyini deyirdi. İndi SƏNİ ALLAHA AND VERİRƏM, BU İKİSİNİN İDDİASINDA NƏ FƏRQ VAR? İnan fərq yoxdur. Elə bu iftiranı həm qədimdə, həm də müasir zamanda şiəyə və onun hədis irsinə ancaq “yəhudilər” atmışlar. İstər vahhabilik adı altında, istərsə də “yenilikçilik” adı altında. Bəzi ruhani qardaşlarımıın dediyi yaxşı bir sözü burada təkrar etmək istərdim “bizim hədis irsimizin yəhudidən, xristiandan və atəşpərəstdən keçdiyini deyən şəxslərin özləri yəhudidən, xristiandan və atəşpərəstdən keçmədirlər.” 

 

Bu sözün həqiqi mənasını deyəən hələ də anlamamısınız. Hər bir məzhəb kimi şiə məzhəbinin də əqidəsi və fiqhi əsasən hədislər üzərində qurulmayıbmı? Bir nəfər ən azından “şiə hədis irsinin əksərindən də çoxu yəhudidən və məcusidən (atəşpərəstlərdən) keçmədir” dedikdə sözünün əsl mənası başa düşmürsüz ki, nədir? Əsl mənası budur ki, şiə əqidəsinin və fiqhinin əksərindən də çoxu yəhudidən və məcusidən (atəşpərəstdən) keçmədir. Bu sözü gecə gündüz ərəb vahhabiləri, Səudiyyə və başqaları öz televiziyalarında gecə-gündüz deyirlər. Deyirlər ki, şiə əqidəsi yəhudi və məcusilərdəndir (atəşpərəstlərdəndir). Fərq nədir? Fərq bax budur ki, onu vahhabi vahhabi olaraq deyir, bunu isə Kamal Heydəri “şiə alimi” adı altında deyir. Başqa heç bir fərq yoxdur. Məncə burası üçün bu qədəri bəsdi hələki...

 

Sonra Kamal Heydərinin bütün hədislərimizə yəhudidən nəql olunma demədiyini isbat etmək üçün atdığın video barədə danışırsan. Əzizim, bu videonu sən niyə atmısanki? Nəyi sübut edirsən? Bu adam burada aşkar şəkildə Nəhcül-bəlağədən öz sözü ilə desək “ONLARLA YERDƏ GƏLMİŞ” bir fikirin vasitəsi ilə hədis irsimizin, həm də Nəhcül-bəlağənin yəhudidən keçmə olduğunu deyir. Sonra deyirsən ki, “BUNLAR O DEMƏK DEYİL Kİ, SEYYİD NƏHCÜL BƏLAĞƏNİ KÜLLƏN QEYRİ- MÖTƏBƏR BİLİR. Bilirsə buna dəlil gətirərsiniz mənim üçün də sabit olar.” Burada doğurdan da nə qəsd etdiyiniz özünüzə məlumdurmu? Mən bu adamın burada şiə hədis irsinin yəhudidən keçmə olduğuna gətidiyi misallardan birinin olduğunu demişəm. Bunu da sırf sizin bu videonu atıb “Kamal Heydəri Nəhcül-bəlağəni tərifləyir” deməyinizə görə qeyd etdim. Yoxsa Kamalın Nəhcül-bəlağəni də kullən qeyri-mötəbər bilməsinə dəlil istəyirsizsə, elə bu videonun axırına baxın açıq aşkar şiə hədis irsinin yəhudidən olduğunu deyir. Nəhcül-bəlağə də yəqin ki, şiə hədis irsinə aiddi. 

 

Daha sonra Kamal heydərinin sözlərini atmısan. Guya orada nə deyir? Həmişəki pafoslu çıxışlarından birini edir. Sən nə düşünürsən? Kamal Heydəri çıxıb deməli idi ki, mən şiə hədislərini vuranda şiəliyi dağıtmaq istəyirəm? Təbii ki, bu sözü deməyəcək. O həmişəki kimi pafoslu çıxışları ilə öz işini gözəl təqdim etməyə çalışacaq. Ona görə də deyir ki, mənim məqsədim öz hədis irsimizi təmizləməkdi. Amma görək praktikada nə edir? Kamal Heydəri burada hədis irsimizdən nə qədərini təmizləmək istədiyini elə bu dərsin axırında qeyd edir. Özü deyir ki, “şiə hədis irisinin çoxu, nəinki çoxu əksəri, hətta nəinki əksəri”. Bax bütün bu dediyi miqdarı təmizləmək fikrindədi “şiə hədis irsindən”. Yəni axırda hədis irsi deyilən bir şey qalmayacaq. Necə ki, dərslərinə yaxşı qulaq asan hər bir şəxsə bu məlumdur...

 

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi 

Sonuncu yazdığına cavab verməmişdən əvvəl bir daha xatırlatma edim ki, məənə atdığın 2 video haqqında da cavab vermişəm. Amma sən onlara heç toxunmamısan da. Axı insaflı insanlar gərək axırda gəldiyi nəticəni qeyd etsin. Niyə ən azı Ayətullah baqir İrəvani kimi şəxslərə də şamil olan “Kamal Heydəriyə iftira atıblar” sözün barədə heç nə qeyd etməmisən? Məgər bu insafdandırmı?

Sonra ən axırda atdığım suala cavab vermisən. Tərifi düz qeyd etmisən. Axırında da qəçşəng bir söz demisən: “Fəqih ya müctəhidə edilən təqlidi şəri, əməli hökmlərdə olduğunu bilirəm.” Sulımı elə bu dediyinin üzərindı davam edim bəlkə elə sualımdan cavabının nə olduğu anlaşıldı. Bu “əməli hökmlər” dedikdə hansı əməllər nəzərdə tutulur? Məgər Mükəlləfin (təklif sahibinin) bütün əməllər nəzərdə tutulmurmu? Necə ki, fiqhin mövzusunun “mükəlləfin əməlləri” olduğu qeyd olunur. İndi bu müctəhidlərin bəyənatında təqlid məsələsinin yeri məlum oldu? Yoxsa bir az daha izaha ehtiyac var?

FİKİR MÜBADİLƏSİNİ FACEBBOKDAN İZLƏMƏK ÜÇÜN <<DAXİL OL>>. Write a comment

Comments: 0