Kamal Heydərinin müdafiəçilərindən biri Tural İslam (Ordubadi): "Kamal Heydəri hidayət çırağı deyil bəs nədir?"

Facebookda bir neçə gün əvvəl ƏbdülMuntəqim Muntəqimi adlı istifadəçi belə bir status paylaşmışdı.

Bu statusdan sonra 313news saytının idarəçilərindən olan Kamal Heydərinin müdafiəçilərindən biri və onun kitabını çap etdirən Tural İslam adlı istifadəçi statusa dair belə bir cavab yazmışdır öz profilində:

ƏbdülMuntəqim Muntəqimi adlı istifadəçinin ona cavabı isə belə olmuşdur: