Ayətullah Munir Xəbbaz Kamal Heydərinin azğın fikirlərindən birinə cavab verir